USLOVI KORIŠĆENJA I O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA


Svi podaci, slike i tekstovi na sajtu su ekskluzivno pravo sajta www.exyufudbal.in.rs, i on poseduje slike i tekstove u saglasnosti urednika koji su na sajtu. Podaci, slike i pisani materijali koji nisu intelektualno vlasništvo www.exyufudbal.in.rs i urednika na stranici, biće naveden bez izuzetaka kao referenca. Sve reference i građu koju smo koristili možete naći na stranici www.exyufudbal.in.rs/o-nama .

Sve informacije, slike i pre svega logotipe i tekstove na sajtu, koje su u vlasništvu www.exyufudbal.in.rs i urednika na sajtu ne mogu se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti. U slučaju korišćenja nakon dobijanja saglasnosti, referenca na materijalu jasno mora biti vidljiva i čitljiva, s napomena da je www.exyufudbal.in.rs izvor koji se koristi, a informacije kao takve mogu biti objavljene i u drugim nekomercijalnim medijima.

Ovaj sajt radi na neprofitnoj osnovi, i molimo Vas ljubazno da cenite naš rad i informacije, slike, članke, jer je ovde utrošeno naše vreme i energija i da, znajući to, pokažete fer odnos i doprinesete saradnjom kroz komentare na sajtu.

U slučaju da naše informacije, objavljene na sajtu www.exyufudbal.in.rspredstavljate kao svoje ili kopirate informacije i slike (logotipe), bez prethodne pismene saglasnosti, podležete zakonu o kršenju autorskih prava i možemo vas goniti na pravnoj osnovi! Sve informacije, slike, članke možete dobiti uz našu saglasnost i u komercijalne svrhe, ali uz strožije uslove i neku simboličnu nadoknadu.

Preporučujemo svim našim posetiocima da obrate pažnju na činjenicu da se podaci na sajtu, neretko, materijalno razlikuju od onih koji su ponekad navedeni u raznim zvaničnim i nezvaničnim publikacijama, sajtovima i drugim medijima, jer iako je korišćena građa iz više izvora, težilo se što većoj tačnosti!